Cevdet Akçakoca  Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi

Tüm Yazıları


Bağımsız Denetimde Elektronik Finansal Raporlama ve Eleman Yetiştirme

Cevdet Akçakoca Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi akcakoca@superonline.com

Bağımsız Denetimde Elektronik Finansal Raporlama ve Eleman Yetiştirme

a. Elektronik Finansal Raporlama 

Birkaç gün önce Kamu Gözetim Kurumu yeni bir duyuru yayınladı. Bu duyuruya göre, bağımsız denetime tabi şirketlerin TFRS ya da BOBİ FRS ye göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının bilgisayar ortamında işlenerek finansal analizlerde kullanılması amacıyla Kurum bünyesinde Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Projesi başlatılmıştır.
Söz konusu duyurunun tamamını yazıma almayacağım. Özellikle, bağımsız denetime tabi şirketlerin veya kurumların Kamu Gözetimi Sitesinden duyuruyu indirerek incelemesi ve burada bildirilen işlemleri yapmaları hem kendileri hem bağımsız denetçiler ve hem de Kamu Gözetimi Kurumu ve ülkemiz açısından çok önemlidir. Çünkü bugüne kadar, ülkemizde şirketler genelinde yapılan analizlerde ticari esaslara göre hazırlanmamış ve bağımsız denetimden geçmemiş bilgilerin kullanılması, bu analizlerin güvenilirliğini ve ihtiyaca uygunluğunu olumsuz yönde etkilemektedir.

EFR projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, Sözleşme Bilgi Girişi yani SBG'ye entegre bir sistem oluşturulmuş olup, şirketlere ilave bir ara yüz veya işlem yükümlülüğü getirilmeyecektir. Sistemin bazı denetim kuruluşlarıyla birlikte test edilmesinin ardından bağımsız denetim kuruluşlarının ve denetçilerin, finansal tabloları bu sistem aracılığıyla elektronik ortamda Kuruma bildirmesi sağlanacaktır. Finansal tabloların sisteme yüklenmesinde, TFRS ve BOBİ FRS uyarınca hazırlanan her bir finansal tablo türü için Kurum tarafından Excel olarak oluşturulmuş tek tip tablo formatları kullanılacaktır.

-Bildirimde tablo formatlarına tam uyum sağlanmalıdır.
-Sistem halen test aşamasındadır. Test bitince tüm bağımsız denetim kuruluşları ve denetçilerin kullanımına açılacaktır. 
- Sistem dünya genelindeki raporlama dili XBRL alt yapısına ve her türlü analize uygundur. Bu konuda özellikle belirtmek isterim ki sistem ülkemiz için çok önemli bir adımdır. 
- Elde edilen veriler kullanılarak;

?Şirketlerin mevcut ekonomik durumlarının görülebilmesi,
?Finansal analizler aracılığıyla şirketlere ilişkin ekonomik değerlendirmelerin yapılabilmesi,
?Şirketlerin NACE (Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) kodları kullanılarak sektörel analizlerin yapılabilmesi,
?Riskli şirketler veya sektörler hakkında zamanında tedbir alınabilmesi,
?Bu şirketlerin aktif toplamı ve net satış hasılatı gibi kriterler açısından ülkemiz ekonomisinin önemli bir kısmını oluşturmaları nedeniyle makroekonomik risk analizlerinin yapılabilmesi
mümkün hale gelecektir.

Bu değerlendirme ve analizler, kurum bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra ülkemizde finansal raporlamadan sağlanan faydanın artırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.Duyuru ekinde tüm bobi frs tabloları ve tüm TFRS tabloları yani toplam 22 tablo bulunmaktadır. Ülkemiz ve dünya bağımsız denetim sistemine büyük katkı sağlayan bir çalışmadır, yapanları, çalışanları kesinlikle kutluyor ve meslek açısından teşekkür ediyorum. 

b.Bağımsız Denetim için eleman yetiştirme: 

Elektronik Finansal Raporlama konusundaki devrim sayılabilecek bu karar bana yapılması gereken başka bir konuyu hatırlattı. Bağımsız Denetim için eleman yetiştirme konusu. Kamu gözetimi kurumu, yaptığı çalışmalar ve sürekli eğitim tebliği ile bağımsız denetim şirketleri ve bağımsız denetçileri eğitime tabi tutarak belirli bir kaliteyi tutturmaya çalışıyor ve bağımsız denetimde dünyada öne çıkmaya çalışıyor. Bu çalışmaları takdirle karşılıyorum. Ancak, acaba şirketlerde bağımsız denetim raporları için gerekli çalışmayı yapabilecek elemanlar var mı? Kamu Gözetimi Kurumu bu konuda ne düşünüyor? 
Bilindiği üzere, yazılarımda kanun maddelerini ve çoğu anlaşılmaz bir dille yazılmış maddelerin içeriğini mümkün olduğu kadar aynen almadan kullanmaya çalışıyorum. Ben, yasaları divan edebiyatına, yasaların dilini aruz vezni ile yazılmış şiirlere, kendi yazılarımı ise halk edebiyatı ve halk diline çevirerek anlaşılabilir hale getirdiğimi hatta tercüme ettiğimi farzediyorum. 

Bağımsız denetim tebliğlerine göre, bağımsız denetime tabi şirketler, çalışmalarını yaparak finansal tablolarını hazırlar ve bağımsız denetçiye sunar. Değil mi? Oysa, bağımsız denetime tabi firmaların bir çoğunda bağımsız denetim çalışmalarını layıkıyla yapabilecek derecede yetişmiş elemanlar maalesef yoktur. Bir çok firmada bağımsız denetçiler, firmadaki elemanları yetiştirmeye çalışıyor veya tabloların hazırlanmasına yardım etmek mecburiyetinde kalabiliyorlar. Sebebi, bağımsız denetim yasa ve hesaplarını kullanabilecek yetişmiş elemanların olmaması veya az olması. 

Öyle ise, bana göre Kamu Gözetimi Kurumu yine devrim niteliğinde bir adım daha atarak sürekli eğitim konusunda şirketlerdeki elemanların da yetişmesini sağlayacak bir takım düzenlemeler yapmalıdır. Tekrar ediyorum, Kamu Gözetimi Kurumundan şirketlerdeki elemanları gerek bağımsız denetim konusu ve gerekse bağımsız denetimde kullanılacak hesap planı ve hesaplar ile finansal raporlama tabloları konusunda ve elektronik finansal raporlamanın verimli kullanılması hakkında elemanların yetiştirilmesi için ŞİRKETLERDE BAĞIMSIZ DENETİM ELEMANI YETİŞTİRME KONUSUNDA BİR EĞİTİM TEBLİĞİ ÇALIŞMASI BEKLİYORUM.

02.04.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Muhasebecinin Başucu Rehberi 2019 Çıktı[Sipariş veren ilk 30 kişiye ikinci kitap ücretsiz gönderilecektir!]

Error
Whoops, looks like something went wrong.