Mehmet Uğur Yavuz  İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Tüm Yazıları


İhbar Tazminatı Ücretten Kesilemez!

Mehmet Uğur Yavuz Sosyal Güvenlik Denetmeni m.uguryavuz@gmail.com

İhbar Tazminatı Ücretten Kesilemez!

İhbar Tazminatı iş sözleşmesini sonlandırmak isteyen tarafın uymakla yükümlü olduğu bildirim sürelerine uymadığında karşı tarafa ödediği bir tazminattır. İş sözleşmesi işçi veya işveren tarafından sonlandırılırken işçinin işyerindeki kıdemine göre, ya belli bir süre önceden bildirimde bulunulması ya da bu süreye ait ücretin diğer tarafa peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. İhbar süresine uymayan taraf karşı tarafa ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. Dolayısıyla ihbar tazminatını sadece işverenler işçiye ödemez, işçilerde işverene ihbar tazminatı öder.

Fasılalı Çalışmalarda İhbar Süresi Son Çalışılan Döneme Göre Belirlenir

4857/17 gereği iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmesini bildirim sürelerine uymaksızın fesih eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamaz. Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir. İşyerinde aralıklarla çalışmış bir işçinin ihbar tazminatı son çalıştığı süreye göre hesaplanır.

Hizmet Süresi

Bildirim Süresi

İhbar Tazminatı Tutarı

6 aydan az

2 hafta

2 Haftalık Ücret

6 aydan 1,5 yıla kadar

4 hafta

4 Haftalık Ücret

1,5 yıldan 3 yıla kadar

 

6 hafta

6 Haftalık Ücret

3 yıldan fazla

 

8 hafta

8 haftalık Ücret

İhbar Tazminatı Süreleri Sözleşmelerle Artırılabilir

İş Kanunu’nda belirtilen ihbar için öngörülmüş süreler asgaridir. Hizmet akdinin kuruluşunda taraflar daha uzun süreler belirleyebilirler. Mesela 1,5 yıla kadar çalışması olan bir işçiye 4 hafta yerine 6 haftalık ihbar tazminatı belirlenebilir. Burada kanundan kaynaklı bir sınır olmamakla birlikte yargı içtihatlarında ihbar süresinin ancak dört kata kadar artırılabileceği değerlendirilmiştir. Örneğin 3 yıldan fazla çalışması olan bir işçi için belirlenebilecek en uzun ihbar süresi 4 x 8 = 32 hafta olacaktır. İşveren veya işçiden biri bildirim koşuluna uymaz ise karşı tarafa bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İhbar Tazminatı Son Ücretten Hesaplanır

İhbar tazminatı işçinin giydirilmiş son ücreti üzerinden ödenir. Giydirilmiş ücret; işçinin aylık ücretine ek olarak ödenen ikramiye, yakacak yardımı, yol yardımı gibi para ve para ile ölçülen süreklilik arz eden menfaatlerinin ihbar tazminatı ödenmesinde de dikkate alındığı ödeme şeklidir

İhbar Tazminatından Yapılan Kesintiler

Danıştay görüşü doğrultusunda ihbar tazminatı adı altında yapılan ücret ödemesi gelir (stopaj) vergisine tabi tutulmalıdır. Aynı şekilde ihbar tazminatı ödemelerinden damga vergisi de kesilmektedir. Konut kapıcılarına ihbar tazminatı ödemelerinde ise gelir vergisi ve damga vergisi kesilmez. Öte yandan 5510 sayılı Kanunun 80. maddesi gereği ihbar tazminatı ödemelerinden sigorta primi kesintisi yapılmaz.

İhbar Tazminatı Ücretten Kesilemez

Bildirim süresine uymayan taraf işveren ise, işten çıkışta işçiye ihbar tazminatını öder. İş akdini bildirim süresini kullanmadan feshetmek isteyen taraf işçi olduğunda da ihbar tazminatını peşinen işçinin ödemesi gerekir. İşçinin çalışma ücretinden dolayı işverenden alacağı olsa bile işveren bu parayı ihbar tazminatından kesemez.

İhbar tazminatının zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak olan faiz yasal faiz olacaktır. Ayrıca 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’ndaki düzenlemeyle ihbar tazminatı için zamanaşımı süresi beş yıl olup süre işçinin ihbar tazminatına hak kazandığı tarihten itibaren başlayacaktır.

20.09.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Uygulamalı Ön Muhasebe Rehberi Kitabı Çıktı[Ön Muhasebeyi Uygulamalı Öğrenmek İster Misiniz?]

Error
Whoops, looks like something went wrong.