Mehmet Uğur Yavuz  İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Tüm Yazıları


İşsizlik Ödeneği Hizmet Borçlanması İlişkisi

Mehmet Uğur Yavuz İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı m.uguryavuz@gmail.com

İşsizlik Ödeneği Hizmet Borçlanması İlişkisi

İşsizlik sigortası bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalıların işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılamaya yarar. Ülkemizde 4447 Sayılı Kanunla mevzuat alanında kendine yer bulan işsizlik sigortası için prim kesintisi ilk olarak 01.06.2000 yapılmıştır. Sigortalı işsizlere ilk defa işsizlik ödeneği verilmesi ise 2002 Mart ayı itibarıyla gerçekleşmiştir.

Hangi durumda işsiz kalırsam işsizlik sigortasından yararlanırım?

4447 Sayılı Kanunun 51. Maddesi uyarınca iş sözleşmelerinin;

– İşveren tarafından iyi niyet veya ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,

– İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durmasını gerektiren nedenlerle,

– Belirli süreli iş sözleşmelerinde süre bitimi nedeni ile sona ermesi durumunda işsiz kalan sigortalılar işsizlik ödeneğinden yararlanılabileceklerdir.

Her işsiz kalan yararlanır mı?

İşçinin işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için; son 120 günü kesintisiz olmak kaydıyla son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası priminin bulunması ve ayrıca fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili İş Kur müdürlüğüne yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.

Kimler İşsizlik sigortası kapsamında?

İşsizlik sigortasından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar ile İstekleri halinde;

1. 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,

2. Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler faydalanabilirler.

Ne kadar ödeme alırım?

Kendi isteği dışında işsiz kalan sigortalılardan işten ayrılışından önceki son 3 yılda,

600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 180 gün,

900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 240 gün,

1080 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere ise 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.

Her sene asgari ücrete nispetle güncellenen işsizlik ödenek tutarları ödenen prime dayalı olarak 2018 yılında en düşük 811 lira, en yüksek ise 1.623 lira olarak verilmektedir.

Borçlanmayla Eksik kalan günler tamamlanır mı?

Hafta içinde e posta gönderen bir değerli okurum çalıştığı işyerinden askerlik nedeniyle ayrıldığını, bu işyerinde 584 gün çalıştığını ve başka bir çalışmasının da olmadığını, askerlik bitiminde işsizlik ödeneği için başvuru yaptığında gün sayısının yetersiz olması nedeniyle kendisine işsizlik maaşı bağlanmadığını söyledikten sonra eksik kalan 16 günü Askerlik Borçlanması yaparak tamamlayıp yeniden başvurması halinde kendisine maaş bağlanıp bağlanamayacağını sormuştu.

Konunun ilgi çekici olması münasebetiyle verdiğim cevabı özet mahiyetle sizlerle de paylaşmanın yerinde olacağını düşünüyorum.

Değerli okurum: Hizmet borçlanması 5510/82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanır. Buradaki %32 primin dağılımı %12 genel sağlık sigortası ve %20 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası şeklindedir. Anlaşılacağı üzere borçlanmalara işsizlik sigorta primi dâhil değildir. Hizmet borçlanmasında işsizlik primi ödenmediği için bu borçlanılan süreler, işsizlik maaşı almak için istenen gün sayısına da dâhil edilmemektedir. Yukarıdaki açıklamalar ışığında maalesef 16 günlük borçlanma ile işsizlik ödeneği almanız mümkün olamayacaktır[1].                                                                


[1] Hizmet Borçlanması İşsizlik Maaşı Almak İçin İstenilen Prim Gün Sayısına Dahil Edilebilir mi?/ Şehri ACAR / Yaklaşım / Kasım 2017 / Sayı: 299

31.07.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Error
Whoops, looks like something went wrong.