Mehmet Uğur Yavuz  İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Tüm Yazıları


Kırmızıda Geçen Ödeneğini Eksik Alır

Mehmet Uğur Yavuz İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı m.uguryavuz@gmail.com

Kırmızıda Geçen Ödeneğini Eksik Alır

5510 Sayılı Kanun “İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir” diyerek bir yerin işyeri olarak tanımlanmasını o yerde sigortalı sayılanların olmasına bağlamış, bir anlamda sigortalı olması gerekenleri işyerinde özne olarak konumlandırmıştır. Yine aynı Kanun uyarınca iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık hallerinde sigortalıların iş göremezlikleri nedeniyle çalışamadıkları ve herhangi bir gelir elde edemedikleri dönemlerde sigortalılara sürekli iş göremezlik geliri ve geçici iş göremezlik ödeneği adı altında yardımlar yapmaktadır.

İşyerinin Arabası İşyeri Sayılır

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olay 5510 Sayılı Kanuna göre iş kazası sayılmaktadır. Doktrinde işyerinin sahip olduğu her türlü otobüs, otomobil, kamyon gibi taşıt aracının yanı sıra, vinç, buldozer, dozer, forklift gibi her türlü seyyar veya sabit araçlar da işyeri olarak sayılır[1].

Trafik Kazası İş Kazası Olabilir

Sigortalının görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi sürecinde yahut işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi esnasında yaşanan trafik kazaları iş kazası olarak değerlendirilir.

Trafik Kazasında Kusurlu Olanın Ödemesi İndirimli Yapılır

Sigortalıya ödeme yapılması gereken ve iş kazası sayılan bir durumda, olayın meydana gelmesinde sigortalının da ağır kusuru bulunması halinde ödenecek sürekli iş göremezlik gelirleri ile geçici iş göremezlik ödeneklerinden 1/3 e kadar indirim yapılmaktadır.

Ağır Kusur Nasıl Tespit Edilir?

İşçinin tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen bir hareketi yapması, yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı hareket etmesi, açıkça izne dayanmadığı gibi hiçbir gereği veya yararı bulunmayan bir işi bilerek yapması ve yapılması gerekli bir hareketi savsaması ve işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlara aykırı olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymaması ağır kusur olarak değerlendirilmektedir

Kırmızıda Geçen Ağır Kusurludur

Durumun ve şartların yüklediği özen gösterme ve tedbir alma ödevlerine veya bir hareket tarzı emreden kurallara “tam bir aldırmazlık” la yaklaşan ve bağışlanması kesinlikle olanaksız olan irade eksikliği gösteren; aynı durum ve koşullar altında her mantıklı insanın göstereceği dikkat ve özenin göstermeyen kişiler başlarına gelecek kötü olaylarda ağır kusurlu olarak değerlendirilebilirler[2]. Kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet veren kişinin ağır kusurlu sayılacağı yukarıda yer verilen açıklamalar ışığında su götürmez bir gerçektir.


[1] Güzel ve ötekiler,2012, 237; Tuncay ve Ekmekçioğlu, 2012, 284; Alper, 2013, 130

[2] 2003/11-756 E., 10.12.2003 tarihli ve 2003/743 sayılı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

19.03.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Error
Whoops, looks like something went wrong.