Dr. Mustafa Alpaslan  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi

Tüm Yazıları


Konkordato İle İlgili Geçici Ve Kesin Mühletin Amme Alacaklarının Tahsiline Etkisi Nedir?

Dr. Mustafa Alpaslan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi m.alpaslan@windowslive.com

Konkordato İle İlgili Geçici Ve Kesin Mühletin Amme Alacaklarının Tahsiline Etkisi Nedir?

Bilindiği üzere, konkordato müracaatı üzerine mahkeme tarafından kesin mühletin, alacaklılar, sözleşmeler ve borçlu açısından bir takım neticeleri bulunmaktadır. Diğer yandan İcra İflas Kanunun mad. 288/1 hükmünde yer alan “geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğurur” hükmü gereğince, kesin mühletin sonuçları, geçici mühlet için de aynen geçerli olmaktadır.

Diğer taraftan İİK’nın 294. Maddesinde kesin mühlet için de borçlunun alacaklılarının haklarına bazı sınırlamalar getirilmiştir. Mühlet dahilinde vergi ve sigorta borçları için 6183 sayılı Yasaya göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz. Varsa evvelce başlamış takiplerde durur. İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz. Bir takip işlemi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Buna göre;

  1. Borçlu ödeme emri gönderilmemesi gerekir.
  2. Haciz işlemleri yapılamaz.
  3. Tahsil zamanaşımı duracaktır. (6183 sayılı Yasa mad. 102)
  4. Tarh zamanaşımı devam edebilir. (VUK mad. 114)
  5. Şirket müdür ve ortakları için sorumluluk söz konusu değildir. (6183 sayılı Yasa mük mad. 35) (5510 sayılı yasa mad. 88 SGK borçları hk.)
  6. Gecikme zammı ve fer-i diğer alacaklar devam edebilir.
  7. Konkordato projesi mahkemece kabul edilmediği takdirde geçici mühleti veya kesin mühleti kaldırması veya konkordatoyu onaylamaması hallerinde kamusal borçlar için takip devam eder.( İİK mad. 289/5,291,292,294,308)

15.11.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Ticari ve Mali İşlemler Rehberi Kitabı Çıktı! (E.Öğr.Gör. Nurten Örnek)

Error
Whoops, looks like something went wrong.