Dr. Mustafa Alpaslan  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi

Tüm Yazıları


Mükelleflerin Kiraya Verilen Gayrimenkule İlişkin Kira Gelirlerini Elden Tahsil Edilmesi Sonucu Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezaları

Dr. Mustafa Alpaslan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi m.alpaslan@windowslive.com

Mükelleflerin Kiraya Verilen Gayrimenkule İlişkin Kira Gelirlerini Elden Tahsil Edilmesi Sonucu Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezaları

Bilindiği gibi, kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin mükelleflerce açıktan yani elden kira gelirlerinin tahsil edilmesi sonucunda özel usulsüzlük cezaları kesilmektedir.

Gelir İdare Başkanlığı tarafından verilen 01.11.2019 gün ve E.150578 sayılı yazıda aynen şöyle denilmektedir:

“kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin gelirin, söz konusu maddenin (2) numaralı bendinde yer alan mükellefiyet türüne ilişkin kazançla ilgisinin bulunulmaması halinde, özel usulsüzlük cezası kesilmesinde, (3) numaralı bentte yer alan ilgili yıla ilişkin ceza tutarının en az ceza tutarı olarak esas alınması gerekmektedir.” denilmiştir.

Bu durumda gerek birinci sınıf tacirlerin ve gerekse ikinci sınıf tacirlerin 500 TL’yi aşan mesken kira gelirlerini banka aracı kılınmaksızın elden tahsil etmesi durumunda, 2019 yılı için; birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.900 TL, ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler hakkında 980 TL, bunlar dışında kalanlar hakkında ise 490 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

28.11.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Error
Whoops, looks like something went wrong.