Lokman EREN  SMMM

Tüm Yazıları


ŞİRKET KURULUŞLARINDA NOTER ONAY ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 06.12.2016 Tarihinde 29910 sayılı resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile Şirket Kuruluş işlemleri ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 06.12.2016 Tarihinde 29910 sayılı resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile Şirket Kuruluş işlemleri ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.

 


Nedir bu değişiklikler;

 


Şirket kuruluşu yapılırken, kuracağınız şirketin ana sözleşmesini noterden onaylamak zorunlu halde idi, Taraflar bu ana sözleşmeyi noterden onaylayıp, ticaret ve sanayi odalarına diğer belgelerini ibraz etmek sureti ile şirket kuruluşlarını yapmaktaydılar.

 


Yeni tebliğ ile Şirket kuruluşu için hazırlanan Ana Sözleşmenin Ticaret Odasının yetkilileri huzurunda imzalanacak, bu suretle Ticaret odası bu ana sözleşmeyi onaylayıp, kabul edecek, diğer belgelerinde hazırlanıp, kuruluş harçlarının yatırılması sureti ile şirket kuruluşu yapılabilmektedir.

 


Ayrıca ana sözleşme dışında Şirket ortakları ve Temsilcilerin noterden düzenlemek zorunda oldukları İmza Beyannameleri ve Tescil talepnameleri de Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından yapılabilecektir.

 


Bunun dışında yeni gelen bir uygulamada, şirket kuruluşları için Vergi dairesine, ve bankalara yatırılan harçların bir kısmını da ticaret odası bünyesinde oluşturulan bir birim tarafından tahsil edilmektedir.

 


Bu uygulama ile şirket kuruluşları hem daha hızlı yapılıyor, hem de kuruluş maliyetleri düşmektedir.

 


Yapılan bu değişiklik ile Ticaret Ve sanayi odalarına ek iş ve işlemler getirmiştir. Dolayısıyla Ticaret Ve Sanayi Odalarının ilgili birimlerine bu işleri yapmaları maksadı ile Kalifiyeli Çalışan takviyesi yapılması icap etmektedir.

 


Söz konusu uygulama hem zaman, hem de maddi anlamda işveren e faydalı olmuştur.

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından beklentimiz, şirket kuruluş ,tasfiye ve diğer işlemlerin Direkt  E imza ile yapılmasının sağlanması, ayrıca  hali hazırda beyanname vermeyen, gayri faal olan, ortaklarının iflas ettiği, kaçtığı vs..  veya maddi imkansızlıklardan dolayı şirketlerinin tasfiye işlemlerini yapamayan firmalar  ve genel anlamda tasfiye ve şirket kapanış işlemleri için kolaylık sağlayan düzenlemeler yapmasıdır. 

 


Yazımın size faydalı olması dileği ile…. 

Bu yazı 01.02.2017 tarihinde Batman Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Error
Whoops, looks like something went wrong.