Evren Özmen  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bilim Uzmanı

Tüm Yazıları


Turizmcilere Kötü Haber!

Evren Özmen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bilirkişi evrenozmen@ozmconsultancy.com www.kooperatiflerkanunu.com

Turizmcilere Kötü Haber!

Turizm Payını Kimler Ödeyecek?

Turizmciler için yeni bir maliyet ortaya çıktı. Nedir derseniz Turizmin geliştirilmesi amacı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor. Bu ajansın gelirleri turizmcilerden aşağıdaki şartlar dahilinde tahsil edilecek. TBMM’de kabul edildi ve kanunlaştı.

Türkiye Turizm tanıtım ve geliştirme ajansı ne iş yapacak?

Türkiye’nin Turizm amaçlarına ulaşmasını teminen turizm imkan ve faaliyetlerinin dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının ve turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına ve Kültür ve turizm bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun ve gerekli görülen turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik faaliyette bulunmak, destek ve kaynak sağlamak amacı ile Türkiye Turizm tanıtım ve geliştirme ajansı kurulması yönetimi, denetimi, gelirleri ve faaliyetlerine ilişkin işlemleri yapacaktır.

Ajansın Geliri Olan Turizm Payını Kimler, Ne Kadar Ödeyecek?

Hangi Tutar üzerinden Turizm payı Hesaplanacaktır?

 Ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır.

Ne Zaman Beyan edilecek ve Ödenecektir?

Vergilendirme Dönemini takip eden ayın 24 ünde beyan edilip 26 sına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ödenen Tutar vergi matrahından düşülebilir mi?

Evet düşülebilir. Matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır.

Sonuç

Mali Müşavirler için yeni bir iş yükü !!

16.07.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Uygulamalı Muhasebe Kayıt Rehberi Çıktı[Temel - Orta - İleri Düzey 1.200 Adet Yevmiye Kaydı!]

Error
Whoops, looks like something went wrong.