Mehmet Uğur Yavuz  İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Tüm Yazıları


Yemek Parasının SGK Bildirimine Dikkat

Mehmet Uğur Yavuz İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı m.uguryavuz@gmail.com

Yemek Parasının SGK Bildirimine Dikkat

İşverenler çalışanlarına işyerine bağlılığın artırılması, motivasyon sağlanması, verimliliğin artması vb. nedenlerle ücret ödemesinin yanında başkaca hak ve menfaatler sağlarlar. Çalışanlara yemek verilmesi de bu kapsamdadır. Genel olarak işyerinde yemek çıkarılması, dışarıdan bir lokantayla anlaşılıp ödemesi lokantaya yapılmak suretiyle çalışanların burada yemek yemeleri, çalışanlara yemek kuponu verilmesi yahut yemek parasının nakden verilmesi şeklinde karşımıza çıkan yemek yardımının üzerinde kullanılan yönteme göre vergi ve sosyal güvenlikten kaynaklı yüklerde oluşmaktadır.

Yemek hizmetinin vergi ve sigorta primine esas kazançta değerlendirilmesi farklıdır

İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi durumunda sağlanan menfaat gelir vergisi stopajına tabi olmaz ve de sigorta primi matrahına dahil edilmez. Dışarıdan bir firmayla anlaşılıp yemek verilmesi ve ödemenin hizmeti sağlayan işletmeye yapılması yahut yemek kuponu verilmesi halinde Gelir Vergisi 305 Seri Nolu Genel Tebliği uyarınca KDV hariç günlük 19 TL’ye kadar olan tutar ücret matrahına dahil edilmeyez, aşan kısım ücret matrahına dahil edilip gelir vergisi stopajına tabi tutulur. Ancak sayılan şekilde sağlanan menfaatlerin tamamı SGK priminden istisnadır.

Yemek parası adı altında yapılan ödemelerin bir kısmı istisna kapsamındadır

İşyerlerinde veya müştemilatlarında yemek çıkarmayan yahut tutarını üçüncü kişiye ödemek yoluyla çalışanlarına yemek vermeyen işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarına yemek parası adı altında yaptıkları ödemelerin tamamı ücret gibi vergilendirilir. Bu şekilde yapılan ödemelerin bir kısmı ise SGK priminden istisnadır. İş görenlerin fiilen çalıştıkları gün sayısı dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre: 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktar, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmaz ve dolayısıyla bu tutardan prim kesilmez.

Yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutarın hesaplanması

Brüt Günlük Asgari Ücret  x  % 6= Günlük İstisna tutarı

Yemek Parası Verilen Gün Sayısı (Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) x (Günlük İstisna tutarı)  = Aylık İstisna Tutarı,

Ödenen Yemek Parası – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası, formülü vasıtasıyla hesaplanır.

Ücret Dışındaki Ödemelerin Prime Tabi Tutulması

Sigortalıların prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, ücret dışındaki diğer ödemeler öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir. Ancak, ücret dışında yer alan ve prime tabi tutulması gereken bu nitelikteki ödemelerin tutarı, sigortalının ilgili aydaki  prime esas kazancının üst sınırı aşması halinde, söz konusu ödemeler ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek kaydıyla prime esas kazancın üst sınırının altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilerek prime tabi tutulur. Buna göre yemek parasının istisna haddini aşan kısmı ödemenin yapıldığı ayda SGK’ya bildirilmelidir.

Örneğin, ücret ödemelerini takip eden ayın 5. Günü gerçekleştiren firma işçisine 2019/Ocak ayına istinaden 5 Şubat günü 200 TL tutarında yemek parası ödenmiştir. Sigortalının 2019/Ocak ayında 22 gün fiilen çalıştığı göz önüne alındığında yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Günlük Asgari Ücret x % 6 x (Ay içinde Fiilen Çalışılan gün sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna Tutarı

Günlük İstisna tutarı: 85,28 TL x % 6=      5,11 TL

Aylık İstisna Tutarı 5,11TL  x 22 Gün= 112,57 TL

Prime Esas Kazanca dahil edilecek yemek parası 200 TL – 112,57 TL= 87,43 TL  olacaktır.

Ödemenin yapıldığı ayda prime esas kazanca dahil edilecek olan 87,43 TL  2019/Şubat Aylık Prim Hizmet Belgesinin prim ikramiye sütununda SGK’ya bildirilmelidir.

18.02.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Beyannamelerin Nasıl Düzenleneceğini Öğrenmek İster Misiniz?

Error
Whoops, looks like something went wrong.